Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:          

Giftshop XL Gifts & Gadgets

Boedijnhof 207  1628 SJ   Hoorn

E-mail: support@giftshopxl.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*  herroep/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*

[datum bestelling]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.